Kabod Inc.Pvt Ltd ah hna ruak a awm e

HNARUAK

1. Project Manager – 1 ( MBA emaw a chunglam ) English hmang thiam, Computer thiam leh internet hmang thiam tak. Kum 25 chin chunglam.

2. Supervisor – 2 ( Graduate emaw a chunglam ) English hmang thiam, Computer leh computer certificate DCA chin leh internet hmang thiam tak. Kum 25 chin chunglam.

3. Data entry Operator – 3 ( Pawl 12 pass leh computer certificate CCA chin ) Kum 18 chin chunglam.

4. Receptionist – 1(hmeichhia) pawl 12 pass, computer thiam leh english thiam.

Salary

1. 10000 p.m
2. 8500 p.m
3. 5500 p.m
4. 5000 p.m

A dil duh chuan Kabodinfo6686@gmail.com ah hian in CV in rawn thawn dawn nia.

Kabod Inc.Pvt Ltd
Rz Annexe Building 3rd Floor
Zodin Square

error: COPY THEIH LOH